השינוי האחרון נעשה בֹ־21 באפריל 2013 ב־12:57

מד"ר לפיסיקה-תרגילים

חזרה


תרגיל בית 1

תרגיל כיתה 2

תרגיל בית 2

תרגיל כיתה 3

תרגיל כיתה 4

תרגיל בית 3


ההרצאות הועלי ע"י דביר חדד.

להערות, dvir1352@gmail.com