שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
/* מטריצות */
===העתקות לינאריות===
*פונקציות לינאריות **<math>T(x,y)=\left(\frac{x-y}{\sqrt{2}},\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)</math> סיבובנגד כיוון השעון בזוית 45 מעלות.**<math>T(x, היטלy)=\left(\frac{x+y}{2},\frac{x+y}{2}\right)</math> היטל על הישר y=x.  
*גרעין ותמונה (מקיימים תכונות של תתי מרחב)
*מציאת בסיס לתמונה.
*כפל מטריצות.
*מטריצות הופכיות.