קומבינטוריקה והסתברות - ארז שיינר

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

קומבינטוריקה

פלייליסט של כל הסרטונים בקומבינטוריקה

חומר עזר

נוסחאות הבחירה

מבוא לנוסחאות הבחירה ודוגמא

 • kמה פעמים מתוך nה?בחירה עם סדר ועם חזרה

 • עם סדר עם חזרה: n^k
 • בחירה k פעמים מתוך n אפשרויות עם משמעות לסדר הבחירה ועם חזרות על הבחירה מוגדרת כפונקציה מקבוצת הבחירות אל קבוצת האפשרויות:
 • f:\{1,...,k\}\to \{1,...,n\}בחירה עם סדר ובלי חזרה

 • עם סדר בלי חזרה: \frac{n!}{(n-k)!}בחירה בלי סדר ובלי חזרה

 • בלי סדר בלי חזרה: {n\choose k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}


בחירה בלי סדר ועם חזרה

 • בלי סדר עם חזרה: {n-1+k\choose k}={n-1+k\choose n-1}=\frac{(n-1+k)!}{k!(n-1)!}

הבינום של ניוטון ומקדמים מוליטינומיים

הבינום של ניוטון

 • (x+y)^n=\sum_{k=0}^n {n\choose k}x^ky^{n-k}


 • כמות תתי הקבוצות בגודל זוגי שווה לכמות תתי הקבוצות בגודל אי זוגי כי-
  • 0=((-1)+1)^n=\sum_{k=0}^n {n\choose k}(-1)^kחלוקה למקרים והכלה והדחה

נוסחאות נסיגה

תיאור בעיות באמצעות נוסחאות נסיגה

מעבר מנוסחאת נסיגה לנוסחא מפורשת

פתרון נוסחאת נסיגה הומוגנית

מציאת פתרון פרטי לנוסחאת נסיגה אי הומוגנית

הסתברות

מאמר המציג פרדוקסים נחמדים בהסתברות:

Bar-Hillel, Maya, and Ruma Falk. "Some teasers concerning conditional probabilities."