השינוי האחרון נעשה בֹ־21 באפריל 2013 ב־19:29

תרגילי בית וכיתה למבוא לפיסיקה מודרנית

חזרה

לא נכחתי בתרגיל כיתה 1. אשמח לקבל במייל את התרגיל בכתב יד ואקליד אותו.

תרגיל בית 1

פתרון תרגיל 1

תרגיל כיתה 2

תרגיל בית 2

תרגיל כיתה 3

תרגיל בית 3

תרגיל כיתה 4

תרגיל בית 4

תרגיל כיתה 5


הסיכומים הועלו ע"י דביר חדד.

להערות, dvir1352@gmail.com