84-172 מתמטיקה לכימאים ב/סילבוס

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מבחנים לדוגמא


בחנים

מבחנים מהעבר

לוח ההרצאות

נושאי הרצאות

כאן יופיעו נושאי ההרצאות המשוערים לסמסטר.

חלק 1: שדות, מערכות משוואות ומטריצות

שדות

 • מושג השדה, המספרים המרוכבים


להרחבה ראו פרק 1 בקישור https://linear.math-wiki.com

מטריצות

 • פתרון מערכות משוואות באמצעות מטריצות.
 • דרגת מטריצה.
 • מציאת כמות פתרונות למערכת משוואות.
 • מערכת משוואות עם פרמטר.


 • כפל מטריצות.
 • מטריצות הופכיות.

חלק 2: וקטורים ופונקציות לינאריות

מרחבים וקטוריים ומכפלה פנימית

 • מרחבים וקטוריים (חיבור וקטורים וכפל בסקלר)


 • מכפלה פנימית (סקלרית) והנורמה המושרית.

v\cdot w = |v||u|\cos(\theta)


 • נבחן כל אחת מהפעולות באופן אלגברי ובאופן גאומטרי.
 • אי שיוויון קושי-שוורץ
 • בסיס הוא קבוצת וקטורים המייצרת את הקבוצה, ואין בה דבר מיותר.
 • מימד הוא מספר האיברים בבסיס.

העתקות לינאריות

 • פונקציות לינאריות
  • T(x,y)=\left(\frac{x-y}{\sqrt{2}},\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right) סיבוב נגד כיוון השעון בזוית 45 מעלות.
  • T(x,y)=\left(\frac{x+y}{2},\frac{x+y}{2}\right) היטל על הישר y=x.


 • גרעין ותמונה (מקיימים תכונות של תתי מרחב)


הצגת פונקציות לינאריות באמצעות מטריצות


 • גרעין זו ההצגה האלגברית, תמונה היא ההצגה הפרמטרית של ישרים ומישורים.


חלק 3: לכסון מטריצות

לכסון מטריצות

 • מהו לכסון מטריצות ולמה הוא טוב (למשל העלאת מטריצה בחזקה).


 • פולינום אופייני, ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים.
 • אלגוריתם ללכסון מטריצה.

חלק 4: חדו"א בשני משתנים

מבוא

 • גרף מהצורה z=f(x,y)
 • גבולות ורציפות

גזירות

 • נגזרות חלקיות
 • מישור משיק
 • נגזרות כיווניות והגרדיאנט

בעיות קיצון

 • קיצון מקומי
 • קיצון עם אילוץ

חלק 5: אינטגרלים כפולים ומשולשים

 • אינטגרלים כפולים ומשולשים ומשמעותם
 • החלפת סדר האינטגרציה
 • שינוי קואורדינטות