88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעד/הקדמה למשפט ז'ורדן

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שאלה 1:

מצאו את כל תתי המרחבים האינווריאנטים של העתקת הנגזרת T:\mathbb{R}_n[x]\rightarrow \mathbb{R}_n[x]

תשובה: \mathbb{R}_k[x] עבור k\leq n


שאלה 2:

אם T,S אופרטורים כך ש TS=ST

אזי Im(S),Ker(S) הם T אינווריאנטיים


הגדרת מרחב עצמי מוכלל


שאלה 3:

הוכיחו כי Ker(T-\lambda I)^k הוא T אינווריאנטי


שאלה 4:

יהי אופרטור T:V\rightarrow V, נניח כי הפולינום האופייני הוא מהצורה f_T=gh כאשר g,h זרים זה לזה.

הוכיחו כי V=Ker(g(T))\oplus Ker(h(T))


שאלה 5: יהי אופרטור T עם פולינום מל"ל וk ע"ע עצמיים שונים \lambda_1,...,\lambda_k עם ריבויים אלגבריים n_1,...,n_k בהתאמה.

הוכיחו כי V=Ker(T-\lambda_1 I)^{n_1}\oplus\cdots\oplus Ker(T-\lambda_k I)^{n_k}


שאלה 6:

הוכיחו כי אופרטור ניליפוטנטי T דומה לבלוק ז'ורדן אם ורק אם קיים מסלול u,Tu,T^2u,...,T^{n-1}u כך שמתקיים T^{n-1}u\neq 0, וגם T^nu=0.


שאלה 7: הוכיחו כי אופרטור T דומה לבלוק ז'ורדן עם ע"ע \lambda אם ורק אם קיים מסלול u,(T-\lambda I)u,(T-\lambda I)^2u,...,(T-\lambda I)^{n-1}u כך שמתקיים (T-\lambda I)^{n-1}u\neq 0, וגם (T-\lambda I)^nu=0.