89-132 אינפי 1 סמסטר א' תשפ תיכוניסטים

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-132 חשבון אינפיניטיסימלי 1

מרצים: פרופסור בועז צבאן, פרופסור בוריס קוניאבסקי.

מתרגלים: רועי שלו, אלעד עטייא, עוזי חרוש, טל הרשקו.


ספרות עזר: חשבון אינפיניטסימלי של מייזלר, או הגירסה המורחבת של הוכמן, או הסידרה של האוניברסיטה הפתוחה.

מועדי ב באינפי

1. יינתן באופן אוטומטי ציון ״עובר״ לכל מי שנכשל במועד א, ולכל מי שלא ניגש למועד א. תלמידים אלה אינם נדרשים לעשות דבר.

2. תלמיד אשר קיבל ציון 60 ומעלה (עובר) במועד א ומעוניין להמירו בציון ״עובר״ (בינרי, שלא משפיע על הממוצע), מתבקש להודיע זאת למרצה הקורס (יש לומר שם מלא ות.ז.), במייל.

בהצלחה

נוהל ערעורים - מועד א'

כיון שמערכת עינבר אינה תומכת בעירעורים ישירים לבודק השאלה, נבקשכם לבצע את הערעורים בצורה הבאה: לכל שאלה עליה אתם מערערים, יש לפנות במייל לבודק השאלה בלבד. לאחר סיום הבירור מולו, במידה שהתקבלה החלטה להעלות נקודות, יש לשלוח את התכתובת למרצה, עם עותק לבודק השאלה, ולהעלות למערכת (בנוהל הרגיל) ערעור המסכם בתמצות את הערעור ואת תשובת הבודק.

בודקי השאלות: יש להוריד את הרווח וסימן ה-"=" מכתובת הדואר האלקטרוני

1. פרופ' בוריס קוניאבסקי kunyav = @gmail.com

2. רועי שלו royshalev2 = @gmail.com

3. טל הרשקו tal.hershko = @live.biu.ac.il

4. עוזי חרוש uziharush = @gmail.com

יש לכתוב בכותרת "ערעור על בדיקת שאלה ... בחשבון אינפי 1 מועד ב", ולצרף את המחברת.

תשובות לשאלות נפוצות בנוגע למבחן

האם נוכל להיעזר במחשבון? כדי למנוע אי בהירויות, אנו רוצים לציין שהמבחן ייערך ללא מחשבון. הנושא נבחן בהתייעצות עם התלמידים וצוות הקורס, וההחלטה שלא להשתמש במחשבון במבחן מבוססת על שתי סיבות עיקריות: א. המחשבים מאפשרים סכימת טורים (סכומים חלקיים), וכך עשויים לסייע בהחלטה האם טורים מתכנסים וכדומה (ובכך לבטל שאלות אפשריות על טורים). ב. המבחן תוכנן כך שלא ידרוש מחשבון. אנו משוכנעים שבמהלך המבחן תיווכחו שאכן, מחשבונים מיותרים לצורכי המבחן הזה.

מבנה המבחן: זהה לזה של השנה הקודמת. ראו את עמוד המבחן הראשון. מומלץ לקרוא את כל העמוד, כדי שבמבחן תוכלו לגשת לפתרון השאלות בלי לקרוא את ההנחיות. אי קריאת ההנחיות (ומוטב כעת) עלול לגרום לטעויות שפוגעות בציון המבחן, ולעתים אף לפסילת המבחן, וחבל. ההנחיות קלות וברורות, נא לקראן!

האם יש מיקוד? במבחן זה אין "מיקוד", במובן שאין רשימת משפטים שרק מתוכם תוכלו להתבקש להוכיח במבחן. לדעת המרצים, השיקול של הצלחת התלמידים בתואר כולו, קודמת לשיקול המקומי של קלות הלימוד למבחן. נסיון העבר הוכיח שבחינה ללא מיקוד משפרת את בהבנת הקורס ואת ההצלחה במבחן ובהמשך התואר.

יש הוכחות שלא נתבקש להוכיח? כן. בתקציר המעודכן סימננו חלק מהמשפטים בכוכבית (*). משפטים אלה לא תתבקשו להוכיח במבחן. זהו למעשה ״מיקוד הפוך״ שמוריד חלק מהמשפטים, אבל לא מספיק כדי שתנסו לשנן את כל השאר (כי שינון יפגע בכם, ראו להלן).

האם צריך לשנן הוכחות של מאות משפטים? בפירוש לא! מי שילמד על ידי שינון, לא יצליח, משום שיש יותר מדיי משפטים, למות, וכדומה. כל הטענות שנלמדו בהרצאה מופיעות בתקציר הקורס המורחב. במקרים בהם ההוכחה דורשת רעיון מיוחד, מופיע בתקציר רמז לרעיון. אם למדתם את ההוכחה, והבנתם ברמה שהרמז מספיק כדי להגיע להוכחה בעצמכם, מספיק לזכור את הרמז. כל שאר הטענות, שהן הרוב המוחץ, מופיעות בלי רמז, משום שהן אמורות להיות תרגיל די קל לכל מי שלמד את החומר והבין אותו. בהוכחות האלה, לא צריך לשנן דבר. אפשר לחשוב עליהן כעל תרגיל לא קשה. בסופו של דבר, יש הרבה ללמוד, אבל אין הרבה לשנן.

מבחנים לדוגמא: לשאלת רבים, הנה קישור לאתר עם מבחנים לדוגמא. יש מבחנים נוספים באתר הספריה (שאפשר להגיע אליו גם דרך אתר המחלקה).

מטלות קריאה

מטלות הקריאה הן חלק מחובות הקורס, הגם שאין בהן הגשה. על התלמיד לקרוא ולהבין את המטלה, ולדווח למתרגלים על ביצוע המטלה.


מטלה ראשונה: התכנסות תלויה רק בזנב.

מטלה שניה: חזקות של מספרים ממשיים. במטלה זו, עליכם לקרוא את הטענות ולהוכיחן בעצמכם, עבור עצמכם. בחלק מהטענות יש רמזים להוכחה.

מטלה שלישית: מכפלות של טורים, פרק 15 בתקציר הקורס. ההנחיות כמו במטלה השניה.

תרגילי בית

התרגילים מחולקים לשניים - תרגיל ממוחשב בxi ותרגיל להגשה ידנית, כל שבוע פחות או יותר יעלו תרגילים להגשה (גם בxi וגם ידנית).

כל תרגיל יעלה ביום רביעי אחרי ההרצאה או ביום חמישי שלמחרת, ותצטרכו להגיש אותו ביום ראשון שאחרי שבוע וחצי.

ההגשה היא בקבוצת התרגול, כל אחד לקבוצה אליה הוא נכנס.

על התרגיל יש לרשום שם מלא, ת.ז. ואת שם המתרגל אליו אתם נכנסים (כדי להקל על החזרת התרגילים).

תרגיל 1 ו פתרון תרגיל 1

תרגיל 2 ו פתרון תרגיל 2

תרגיל 3 ו פתרון תרגיל 3

תרגיל 4 ו פתרון תרגיל 4

תרגיל 5 ו פתרון תרגיל 5

תרגיל 6 ו פתרון תרגיל 6

תרגיל 7

תרגיל 8

תרגיל 9

תרגיל 10 הערה: בשאלה 2 נפלה טעות דפוס בהגדרת הפונקציה, החלק של הפולינום מוגדר בסימן \geq.

ציוני תרגיל

ציוני התרגילים מופעים כאן שימו לב שהציונים מתעדכנים בזמן אמת משמע שיתכן שחברכם קיבל ציון בעוד שאתם עדיין לא.

החזרת תרגילים בדוקים

מי שלא לקח את התרגילים הבדוקים בתרגול, הם נמצאים בארון שליד המדרגות בקומה התחתונה של בניין 216.

חומר עזר

ניתן למצוא הרבה חומר בעמוד הראשי של הקורס ודפי הקורס בשנים קודמות. שימו לב שבדפי תשע"ה-תשע"ט של מדמ"ח ותשע"ח-תשע"ט של הבוגרים של מתמטיקה הקורס נלמד בשיטה שונה.

קישור לדרייב מתמטיקה: https://drive.google.com/drive/folders/0B2oHIRemGkBOblpnbkxtOHQyM0U אנו נעקוב פחות או יותר אחרי מערכי התרגול של שנת תשע"ח.

  • לסטודנטים בקבוצת תרגול של רועי, מצורף קישור לקובץ המכיל השלמה לתרגול מספר 4:

[השלמה תרגול 4]

  • לסטודנטים בקבוצת תרגול של עוזי, מצורף קישור לקובץ המכיל השלמה לתרגול של שני התרגילים האחרונים

השלמה תרגול 12

תקציר ההרצאות המתעדכן

הקורס ילווה על ידי תקציר הרצאות מפורט. במידה ומצאת שגיאה בתקציר, נא לדווח לפרופ׳ צבאן tsaban@math.biu.ac.il