89-276 תשפב סמסטר קיץ

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

89-276 שיטות נומריות


סגל הקורס

מרצים: גיל אריאל.

מתרגלים: חיים איסקוב.


תרגולים

התרגולים הבאים הינם התרגולים של מרדכי יעקב בקורס זה בסמסטר קיץ , 2016. אין המתרגל או הכותב אחראים על תקינותם של התרגולים במידה וקיימים בהם טעויות.

תרגול 1 - אנליזה של שגיאות.

תרגול 2 - שגיאת קירוב,שגיאה מתפשטת, מספר מצב.

תרגול 3 - שגיאת התבטלות, פתרון משוואות לא לינאריות - שיטת החצייה וסדר ושיעור התכנסות.

תרגול 4 - שיטת המיקום השגוי (Regula-Falsi), שיטת נק' שבת, שיטת ניוטון-ראפסון.

תרגול 5 - שיטת ניוטון-ראפסון(רגילה+משופרת), שיטת מולר.

תרגול 6 - אלגברה לינארית - partial pivoting, פירוק LU, פירוק PALU ומספר מצב של מטריצה.

תרגול 7 - פירוק cholesky, שיטות איטרטיביות להתכנסות מערכת משוואות.

תרגול 8 - שיטות איטרטיביות להתכנסות מערכת משוואות(המשך), פירוק QR וגם power method.

תרגול 9 - power method(המשך), inverse p.m וגם shifted p.m, שיטת ניוטון רב מימדית, אינטרפולציה - אינטרפולציה פולינומית,לגרנז'.

תרגול 10 - אינטרפלוציית לגרנז, ניטון(הפרשים מחולקים), משפט השארית.

תרגול 11 - ספליין קובי, ספליין קובי טבעי, ריבועים מינימליים.

תרגול 12 - רגרסיה לינארית (מקרה בדיד+מקרה רציף), פולינומי לז'נדר וצ'בישב.

תרגול 13 - נגזרת נומרית - אקסטרפולצייה של ריצ'ארדסון, אינטגרציה נומרית - שיטות ניטון-קוטס - כלל הטרפז(פשוט+מוכלל), כלל סימפסון(פשוט+מוכלל) .

תרגול 14 - אינטגרציה נומרית - שיטות ניטון-קוטס - כלל הטרפז וכלל סימפסון, תרבוע גאוס - שיטת גאוס לז'נדר, שיטת גאוס צ'בישב.

תרגול 15(השלמה לקראת המבחן) - לקט של תרגילים שונים.

חומרי עזר