השינוי האחרון נעשה בֹ־29 ביוני 2016 ב־22:14

88-613 לינארית למורים סמסטר ב תשעו

88-613 מבוא לאלגברה לינארית

מתרגל: אביה וידברג אימייל: aviya.v5@gmail.com

הודעות

תרגילי כיתה

השלמה לתרגול דירוג מטריצות לצורה כנונית

תרגילים פתורים