השינוי האחרון נעשה בֹ־3 בספטמבר 2019 ב־13:09

88-133 תשעט סמסטר ב/החממה

88-133 חשבון אינפיניטיסימלי 2


מרצים: פרופסור בועז צבאן, פרופסור בוריס קוניאבסקי.

מתרגלים: רועי אבל, ניקול בלשוב, רחל גרינפלד.

דרישות הקורס: תרגילי בית (20% מהציון הסופי), מטלות קריאה עצמית (חובה), מבחן (80% מהציון הסופי).

יש להגיש לפחות 70% מתרגילי הבית (מעוגל כלפי מעלה) על מנת לקבל ציון בקורס. כל הפטורים מסיבות מוצדקות ייכללו בין 30% התרגילים שמותר לא להגיש.

ספרות עזר: חשבון אינפיניטסימלי של מייזלר, או הגירסה המורחבת של הוכמן, או הסידרה של האוניברסיטה הפתוחה.

נוהל ערעורים

כיוון שמערכת עינבר אינה תומכת בעירעורים ישירים לבודק השאלה, נבקשכם לבצע את הערעורים בצורה הבאה: לכל שאלה עליה אתם מערערים, יש לפנות במייל לבודק השאלה בלבד. לאחר סיום הבירור מולו, במידה שהתקבלה החלטה להעלות נקודות, יש לשלוח את התכתובת למרצה, עם עותק לבודק השאלה, ולהעלות למערכת (בנוהל הרגיל) ערעור המסכם בתמצות את הערעור ואת תשובת הבודק.

בודקי השאלות:

1. פרופ' בוריס קוניאבסקי Boris.Kunyavskii@biu.ac.il

2. פרופ' בוריס קוניאבסקי Boris.Kunyavskii@biu.ac.il

3. ניקול בלשוב nicolebalashov@gmail.com

4. רועי אבל royabel10@gmail.com

יש לכתוב בכותרת "ערעור על בדיקת שאלה ... בחשבון אינפי 2 מועד א", ובגוף המייל פרטים מלאים (שם מלא, ת.ז, מס' מחברת, ושם המרצה) וכן לצרף את המחברת.

הודעות

תשובות לשאלות לפני המבחן

האם מותר להשתמש בדברים שלמדנו בתרגיל? בדברים שנלמדו בהרצאה, אפשר להשתמש כמובן. אם רוצים להשתמש במשהו מהתרגיל, שלא נלמד בהרצאה, יש להוכיחו תחילה.

האם יש מיקוד? גם בסמסטר זה, התשובה שלילית, במובן שלא תהיה רשימת משפטים שכן לומדים, וחיובית, במובן שיש כמה דברים שלא יינתנו כשאלת ״הוכחת משפט״ (אם כי כדאי להכיר גם אותם, פחות או יותר, למקרה של צורך בשאלת תרגיל.)

אז מה לא יהיה בשאלות ההוכחה? 1. הוכחת משפט לבג, שהיא הארוכה בקורס. 2. כל ההוכחות מהפרק שניתן לקריאה עצמית (הבסיס המתמטי של חקירת פונקציות). 3. משפט דיני.

האם המבחן עם מחשבון? המבחן יתוכנן כך שלא יהיה צורך במחשבון כלל. לא יהיה מחשבון במבחן.

אפשר לראות מראש את עמוד המבחן הראשון? כן, ואף מומלץ!. כך גם תדעו את מבנה הבחינה.

ציוני תרגילים סופיים

להלן ציוני התרגיל הסופיים: קישור. במידה ויש טעות בקובץ אנא פנו למתרגל הרלוונטי

מטלות Xi

ניתן להגיש את תרגיל 10 ב Xi עד 14.6.19. בהצלחה!

מטלות קריאה עצמית

את המטלות שיעלו כאן יש לקרוא, להשלים לעצמכם הוכחות, ולדווח למתרגלים עם סיום המטלה. אין צורך להגישה, הדיווח מספיק.

מטלה ראשונה (חחח גם אחרונה): פרק 3 בתקציר ההרצאות. הבסיס המתמטי של חקירת פונקציות.

מטלות ידניות

תרגיל 1 להגשה עד-06/03

פתרון 1

תרגיל 2 להגשה עד-13/03 שימו לב: בשאלה 1 סעיף 1 אתם בוחרים רק פונקציה אחת.

פתרון 2, חלק א

פתרון 2, חלק ב

תרגיל 3 להגשה עד-27/03

פתרון 3, חלק א

פתרון 3, חלק ב

תרגיל 4 (להגשה עד ה-10 לאפריל)

תרגיל 5 להגשה עד 11.4

תרגיל 6 להגשה עד 1.5

תרגיל 7 להגשה עד 5.6

תרגיל 8 להגשה עד 12.6

תרגיל 9 להגשה עד 19.6

תרגיל 10

תקציר ההרצאות המתעדכן

הקורס ילווה על ידי תקציר הרצאות מפורט. לאחר הבנת ההרצאה, התקציר מועיל לחזרה ולהבנת התמונה הכללית.

תלמידים שנעדרים מהרצאה או הרצאות בודדות, יוכלו להיעזר בתקציר כדי להתכונן להרצאה הבאה, עד שישיגו צילום של החומר המלא מחבריהם לכתה.

התקציר מתעדכן, לעתים במעט (תיקוני שגיאות קטנות) ולעתים בצורה משמעותית (שיפורים דידקטיים לאור הניסיון בהרצאה, וכדומה). לכן, לא מומלץ להוריד את התקציר, אלא לשמור קישור שלו ולגשת למקור בכל פעם שרוצים להשתמש בו. נא דווחו שגיאות בתקציר למרצה הקורס, לשם תיקונן לטובת כלל התלמידים.

סיכומי הרצאות

ניתן למצוא סיכומי הרצאות משנים קודמות, בקישור הזה. הסיכומים אינם בדיוק תואמים את הקורס, אך הם מאד דומים. הם אמצעי עזר בלבד. החומר הרשמי הוא לפי ההרצאה בפועל.

סיכומי תרגולים

תרגילים נוספים על אינטגרלים ופירוק לשברים חלקיים

מערכי תרגול של אינפי 2 למדעי המחשב

מערך תרגול בנושא אינטגרל מסויים לפי רימן ודרבו

תרגילים נוספים

מערך תרגול על אינטגרל לא אמיתי מסוג ראשון

מערך תרגול על אינטגרל לא אמיתי מסוג שני

מערך תרגול על סדרות של פונקציות(חלק מהתרגילים נלקחו מהסיכומים של מדעי המחשב)

מערך תרגול על טורי פונקציות כולל גזירה ואינטגרציה איבר איבר

מערך תרגול על טורי חזקות

פתרונות למבחנים

פתרון מועד א' 2017

פתרון מועד ב' 2017

פתרון מועד ב' 2018 פתרון נוסף לשאלה 3

פתרון מועד א' 2018

סיכום תרגול חזרה מלפני שנתיים