88-376 שיטות נומריות

מתוך Math-Wiki
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
תוכן ענייניםסמסטר א' תשע"ז.

הנחיות כלליות

  • בעמוד זה יעלו תרגילי ההגשה. הגשה למתרגל בכיתה. חובת הגשה - 80% מהתרגילים.
  • באמצע הסמסטר יהיה בוחן. מבנה הבוחן: בחירה של 2 שאלות מתוך 3. אחת השאלות תהיה מתרגילי הההעשרה שיעלו באתר של פרופ' קרסנוב.
  • משקל התרגילים והבוחן בציון הסופי - 15%.
  • גישה למטלב מרחוק: מטלב

סגל הקורס

מרצה: פרופ' יעקב קרסנוב.

אתר המרצה: http://u.math.biu.ac.il/~krasnov/376/


מתרגל: עידן אלתר

תרגילי בית

תרגיל 1 - יש כמה שאלות שעדיין לא למדנו איך לפתור.


תרגיל 2 - שאלה 8 לא להגשה


תרגיל 3


תרגיל 4


תרגיל 5 - לא להגשה נסו לפתור לבד את שאלות 1 ו2 בלבד.

חומר עזר משנים קודמות

מערכי התרגול באדיבותם של הילה בכר, גרישה אושרוביץ' ומרדכי יעקב.

אין הכותבים אחראים על תקינותם של התרגולים במידה ונפלו בהם טעויות.

התרגולים הבאים הינם התרגולים של מרדכי יעקב בקורס זה בסמסטר קיץ , 2016. אין המתרגל או הכותב אחראים על תקינותם של התרגולים במידה וקיימים בהם טעויות.

תרגול 1 - אנליזה של שגיאות.

תרגול 2 - שגיאת קירוב,שגיאה מתפשטת, מספר מצב.

תרגול 3 - שגיאת התבטלות, פתרון משוואות לא לינאריות - שיטת החצייה וסדר ושיעור התכנסות.

תרגול 4 - שיטת המיקום השגוי (Regula-Falsi), שיטת נק' שבת, שיטת ניוטון-ראפסון.

תרגול 5 - שיטת ניוטון-ראפסון(רגילה+משופרת), שיטת מולר.

תרגול 6 - אלגברה לינארית - partial pivoting, פירוק LU, פירוק PALU ומספר מצב של מטריצה.

תרגול 7 - פירוק cholesky, שיטות איטרטיביות להתכנסות מערכת משוואות.

תרגול 8 - שיטות איטרטיביות להתכנסות מערכת משוואות(המשך), פירוק QR וגם power method.

תרגול 9 - power method(המשך), inverse p.m וגם shifted p.m, שיטת ניוטון רב מימדית, אינטרפולציה - אינטרפולציה פולינומית,לגרנז'.

תרגול 10 - אינטרפלוציית לגרנז, ניטון(הפרשים מחולקים), משפט השארית.

תרגול 11 - ספליין קובי, ספליין קובי טבעי, ריבועים מינימליים.

תרגול 12 - רגרסיה לינארית (מקרה בדיד+מקרה רציף), פולינומי לז'נדר וצ'בישב.

תרגול 13 - נגזרת נומרית - אקסטרפולצייה של ריצ'ארדסון, אינטגרציה נומרית - שיטות ניטון-קוטס - כלל הטרפז(פשוט+מוכלל), כלל סימפסון(פשוט+מוכלל) .

תרגול 14 - אינטגרציה נומרית - שיטות ניטון-קוטס - כלל הטרפז וכלל סימפסון, תרבוע גאוס - שיטת גאוס לז'נדר, שיטת גאוס צ'בישב.

תרגול 15(השלמה לקראת המבחן) - לקט של תרגילים שונים.

חומרי עזר כללים

סיכומים של עידן אריה

סיכום הקורס

http://u.cs.biu.ac.il/~zarosih/68/NumMethods.html

http://u.math.biu.ac.il/~schiff/Teaching/376/376.html

http://u.math.biu.ac.il/~itschar/numeric.html

http://u.math.biu.ac.il/~krasnov/376/

http://u.cs.biu.ac.il/~kurzbed/treismr/expired/treismr/WWW/numcomp.html

http://u.cs.biu.ac.il/~kurzbed/treismr/expired/treismr/WWW/nummet.html

תרגול 1